Garage

Susan van Elteren: ‘the guy in the garage’

Grootste concurrent voor merken: ‘THE GUY IN THE GARAGE’.

Shapeways, een spin-off van Philips in New York, heeft bedacht hoe we onze producten in de toekomst zullen maken. Shapeways maakt het mogelijk dat iedereen een eigen 3D print kan maken. Thuis, op de computer, een ontwerp bedenken om deze vervolgens door te sturen naar Shapeways. Zij brengen het ontwerp van 3D tot leven en binnen vijf tot tien dagen wordt deze naar de mensen opgestuurd. Daarbij faciliteert Shapeways dat de zelf ontworpen producten kunnen worden verkocht op hun platform. Kortom, bij Shapeways kun je eigen ontworpen producten laten produceren en (ver)kopen.

Volgens brand management zijn er twee strategieën denkbaar: Óf je bent de goedkoopste, Óf je voegt waarde toe. Deze ontwikkeling laat zien dat er een verandering op komst is, een democratisering van de maatschappij, die het principe van waarde creatie door bedrijven aan het wankelen brengt. De samenleving is ingericht op massa productie. We hebben grote bedrijven die fabrieken hebben om producten met massa’s te kunnen fabriceren. Met branding wordt toegevoegde waarde gecreëerd bovenop deze producten, zodat mensen uiteindelijk tot koop zullen overgaan.

Nu hebben we echter de mogelijkheid, kennis, techniek en vaardigheden beschikbaar om producten zélf te produceren. Met het maken van één 3D product kan eenzelfde laag prijsniveau worden bereikt, wat anders enkel met massaproductie was te realiseren.

Shapeways is een totaal andere manier van denken. In zekere zin keren we terug naar de tijd waarin alles nog zelf werd geproduceerd, door ambachtslieden in de pre industriële tijd. Ergens is dit niks vreemds, mensen zijn altijd op zoek naar oplossingen voor hun problemen. Deze oplossing wordt onder andere gevonden in het maken van producten. Daarnaast heeft de mens het instinct om de eigen omgeving vorm te willen geven. De afgelopen vijftig jaar heeft men zich echter uitgedrukt door producten te kiezen en kopen uit een catalogus. Het feit dat de mens al die tijd níet heeft vormgegeven is juist afwijkend.

De waarde creatie zoals we die op dit moment kennen ligt in handen bij bedrijven, echter is er een verschuiving naar waarde creatie door de mens zelf. Voor merken betekent dit dat innovaties sneller gaan en dat het voor iedereen mogelijk is zelfgemaakte producten te verkopen. De grootste concurrent voor merken wordt hiermee wellicht wel ‘THE GUY IN THE GARAGE’.

Alumni, Evenementen, Nieuws

One thought on “Susan van Elteren: ‘the guy in the garage’

Geef een reactie