1. Is deze website gericht op alle studenten van Avans Hogeschool?

Nee, deze website is enkel gericht op studenten van de opleidingen Commerciële Economie & Ondernemerschap en Retail Management van Avans Hogeschool in Breda.

2. Waar kan ik terecht met mijn vacatures en opdrachten voor andere studierichtingen of als mijn opdracht niet aan jullie voorwaarden voldoet?

Vraagstukken en opdrachten voor andere studierichtingen, of die niet voldoen aan de stagevoorwaarden, kunt u hier aanmelden op de website van Avans Hogeschool.

3. Wat is het verschil tussen een eerstejaars stage, meewerkstage en een afstudeerstage?

Alle verschillen tussen deze mogelijkheden vindt u hier.

4. Aan welke voorwaarden moeten mijn bedrijf en opdracht voldoen?

Alle voorwaarden waaraan uw bedrijf en vacature moeten voldoen, vindt u hier.

5. Wanneer starten studenten met hun meewerkstage?

Ieder schooljaar zijn er twee momenten waarop studenten starten met hun meewerkstage. Dit is in de eerste week van september en de eerste week van februari. Wanneer 1 september of 1 februari niet op een maandag valt, dan start de stage op de maandag voor 1 september/1 februari. Klik hier voor meer informatie over meewerkstages.

6. Wanneer starten studenten met hun afstudeerstage?

Er zijn jaarlijks vier momenten waarop studenten starten met afstuderen: de eerste week van september, november, februari en de eerste week van april. U kunt dus viermaal per jaar een afstudeeropdracht uitzetten. Wanneer 1 september/1 november/1 februari of 1 april niet op een maandag valt, dan start de stage op de maandag voor 1 september/november/februari/april. Klik hier voor meer informatie over afstudeerstages.

7. Wanneer starten studenten met hun eerstejaars stage?

De eerstejaars stage start slechts op één moment in het eerste jaar, namelijk in de eerste week van april. Wanneer 1 april niet op een maandag valt, dan start de eerstejaars stage op de maandag voor 1 april. Klikt hier voor meer informatie over de eerstejaars stage.

8. Mogen studenten meewerken tijdens hun afstudeerstage?

Nee, meewerken tijdens een afstudeerstage is niet toegestaan. Zie de stagevoorwaarden voor de overige eisen.

9. Bestaat iedere lichting uit ongeveer evenveel studenten?

Nee, bij meewerkstages is de groep studenten die in september start groter dan de groep die in februari start. Bij Afstudeerstages is de groep studenten die in februari start groter dan de groepen in september, november en april. Dit komt doordat de reguliere stroom studenten in september start met hun meewerkstage en in februari met afstuderen.

10. Is dit deze website het enige middel dat studenten mogen gebruiken om aan een stage te komen?

Nee, studenten mogen via iedere mogelijke manier aan een stage komen. Deze website wordt gebruikt als middel om het voor bedrijven eenvoudiger te maken om zelf hun vacatures onder de aandacht te brengen bij onze studenten, en om het voor onze studenten eenvoudiger te maken om de stage te vinden die het best bij hen past.

11. Hoe kan het dat ik nog geen reacties heb gehad op mijn vacature?

  • Het kan zo zijn dat de groep studenten die moet starten met stage/afstuderen klein is, zie punt 9 voor meer informatie
  • Deze website is niet het enige middel dat studenten hanteren om aan een stage/afstudeeropdracht te komen. Studenten zijn vrij om op iedere mogelijke manier een opdracht te verkrijgen, zie punt 10 voor meer informatie
  • Het is aan te raden om bij het plaatsen van een vacature alle velden zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Wanneer bepaalde velden onduidelijk of niet zijn ingevuld, zal een student eerder geneigd zijn op een andere vacature te reageren die wél volledig en duidelijk geplaatst is.
  • U heeft een startdatum opgegeven die niet overeenkomt met de startdata die geldt vanuit de opleiding. Zie punt 5, 6 of 7 voor meer informatie.
  • Doorgaans is het aantal vacatures dat geplaatst wordt groter dan het aantal studenten die op (afstudeer)stage gaan

12. Kan ik meer doen om mijn vacature onder de aandacht te brengen bij studenten?

Vul vooral alle velden zo volledig en duidelijk mogelijk in (zie punt 11). Verder kunt u ook zelf contact zoeken met studenten die hun cv hebben geplaatst op de website. Deze vindt u onder het menu: student cv’s.

13. Zijn er landen waar jullie studenten geen stage mogen lopen?

Ja, onze studenten mogen geen stage lopen op de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao). Dit komt door negatieve ervaringen uit het verleden. Voor de overige stagevoorwaarden, klik hier.

14. Ben ik verplicht de stagiaire een stagevergoeding te betalen?

Nee, u bent niets verplicht. Echter biedt een groot aantal bedrijven hun stagiaires wel een stagevergoeding, waardoor een student waarschijnlijk eerder geneigd zal zijn voor een bedrijf te kiezen die wel een vergoeding zal geven voor de werkzaamheden.